Ik kies Kino Care

Leuk dat jullie voor professionele gastouderopvang in je eigen buurt kiezen!

De stappen die we samen zullen nemen staan hier beschreven.

1. Kennismakingsgesprek
Een gesprek tussen jullie en mij om te kijken of het klikt en of jullie vraag en mijn aanbod op elkaar aansluiten. Denk van te voren na welke vragen jullie willen stellen, wat is voor jullie belangrijk in de opvang en opvoeding van jullie kind?

 

2. Nadenk periode
Neem een paar dagen de tijd te nemen na het kennismakingsgesprek om goed na te denken of de opvang bij Kino Care aansluit bij jullie wensen.

 

3. Kiezen van het gastouderbureau
Ik werk met veel plezier samen met de volgende bureaus:
gob

gastouderbureau Twinkle
 
gastouderbureau Gastkind
 

Natuurlijk kunnen jullie ook een ander gastouderbureau aandragen.

 

4. Overeenkomst ondertekenen & formulieren doornemen
We zullen de overeenkomst ondertekenen die ik jullie vooraf ter inzage zal mailen.
Daarnaast nemen we de formulieren door voor de opvang (kindgegevens en toestemmingsformulieren). Tip: Neem hiervoor de adresgegevens mee van je huisarts, tandarts en iemand die in nood gebeld kan worden. Hierna nemen we de tijd om afspraken te maken over het wennen. Dit gesprek zal wat tijd in beslag nemen omdat we een aantal zaken bespreken.

 

5. Wennen
Jullie kunnen regelmatig met je kind langskomen en geleidelijk steeds wat langer je kind op de opvang laten. Zo kan hij/zij stap voor stap met een veilig gevoel wennen aan de nieuwe situatie. Ook voor jou als ouder kan het even wennen zijn om je kind weg te brengen, hier is natuurlijk ook begrip voor.
Na de wenperiode zal de opvangperiode ingaan waarbij ik jullie kind op de afgesproken tijden verwacht. Er is regelmatig contact tussen jullie als ouder en mij als gastouder over het kind, de ontwikkeling, opvangtijden, ziekte, vakantie, etc.