Kosten

Als uurprijs voor de opvang hanteer ik een bedrag van 5,30 euro per kind per uur. Hier komen de bureaukosten nog bij.

Ik werk momenteel samen met twee gastouderbureaus waarbij de kosten voor de ouder wat verschillen. Er zijn ook wat andere verschillen maar die kunnen bij een kennismakingsgesprek besproken worden en zijn via hun sites ook te bekijken. Jullie hebben als ouders in de keuze van het gastouderbureau voor onze wettelijke bemiddeling een grote rol.

gob
Er zijn twee mogelijkheden bij opvang via Twinkle:
1: Een totale uurprijs van 6,00 euro per kind per uur waarbij ik de bureaukosten betaal.

2: een uurprijs van 5,30 per kind per uur verhoogd met een maandelijks bedrag voor de bureaukosten, zie hiervoor ook de site van Twinkle.

Site Twinkle

gob
De bureaukosten voor opvang via Gastkind in 2019 bedragen 1,14 euro per kind per uur. De totale uurprijs per kind wordt daarmee 6,44 euro.
Site Gastkind

Je zorgt als ouders altijd zelf voor genoeg luiers in de opvang en melkvoeding (borstvoeding of kunstvoeding) indin van toepassing zodat ik goed voor jullie kind kan zorgen. Overig eten en drinken wordt door mij verzorgd. Bij speciale zalfjes of medicatie dient dit ook door de ouder aangeleverd te worden (na invullen van het medicatieformulier).

Omdat ik in het Landelijk Register Kinderopvang sta kunnen jullie kinderopvangtoeslag aanvragen. Op basis van je inkomen kun je een tegemoetkoming aanvragen vanuit de Wet Kinderopvang. Om te berekenen welke bijdrage je kunt verwachten kun je een proefberekening maken via het rekenmodel van de Belastingdienst. Je kan deze bijdrage via de Belastingdienst aanvragen (tip: een digitale aanvraag gaat het snelst).