Visie

Eigen interesse en motivatie.
Ik geloof in de eigen interesse van kinderen voor het spelen, ontdekken en leren. Kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en daarom is mijn taak vooral hen de ruimte bieden om te ontdekken op een veilige manier. Ik bied regelmatig verschillende activiteiten en mogelijkheden aan zodat de kinderen veel kunnen oefenen en leren. Ik ben vooral een ondersteunende begeleiding om de intrinsieke motivatie van de kinderen de ruimte te geven. De kinderen hebben daarom bij mij veel inspraak in de activiteiten die we doen.
 
Verschil mag er zijn.
Iedereen is anders en heeft zijn eigen mening, ideeën, talenten, persoonlijkheid en nog veel meer! Hier is ruimte voor en deze verschillen bespreken we met elkaar zodat kinderen zichzelf leren kennen en elkaar. Door de verschillen te erkennen creëren we een sfeer waarin iedereen de ruimte heeft zichzelf te zijn en waar we elkaar mogen aanvullen door ieder onszelf te zijn. Wie ben jij, wie ben ik en wie zijn wij samen?
 
Eerlijk zijn.
Als je iets niet leuk vindt kun je dit eerlijk zeggen, alleen dan kunnen we kijken naar hoe we dit samen anders kunnen doen waardoor je het wel leuk vindt. Ook wanneer er iets kapot is kun je dit eerlijk zeggen, dan kunnen we samen kijken naar een oplossing. Eerlijk zijn is dus niet alleen fijn voor de ander, maar ook voor jezelf.
 
Elkaar helpen.
We zijn niet alleen gericht op onszelf maar ook om de mensen om ons heen. Wat heeft een ander nodig om zich prettig te voelen of wat moet er gebeuren maar kan iemand (nog) niet zelf? Hierdoor ervaren ze dat ze nuttig kunnen zijn voor anderen en hierdoor worden ze zelfverzekerder. We helpen elkaar aan regels herinneren. Niet het zogenaamde ‘klikken’ door dingen aan mij te vertellen maar juist de ander aanspreken op wat hij of zij doet. De kinderen oefenen op deze wijze ook al in het geven en ontvangen van feedback.
 
Media wijsheid.
We praten met elkaar over verschillende media en zullen hiermee oefenen in de veilig omgeving van de opvang. Door hen te leren op een verstandige wijze en in een beperkte mate gebruik te maken van de mogelijkheden die de technologie ons biedt leren ze deel te zijn van onze samenleving waarin technologie een grote rol speelt. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook: Digidreumes.